Arbeten från oss

Rehabarbete av Linn Jägare för kursen på masternivå 

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur, 15 hp

Rehabilitation after illness and injury in companion and sports animals