Behandlingsmetoder

Medicinsk Laser

Vad gör laser?

  • Minskar smärta
  • Minskar inflammation
  • Främjar läkning

En medicinsk laser är behandling med infrarött ljus som används för att minska smärta och inflammation, samt att främja läkning och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt. 

Vid belysning av ett område med laser påverkas cellernas funktioner över området positivt då de absorberar de infraröda ljuset och får mer energi. Tänk likt solen ger energi till växter - likaså ger infrarött ljus energi till celler i kroppen. 

Vi använder en medicinsk laser klass 3b, som inte bränner djuret och ljuset är ofarligt. 

Laser används vid helt fastställda diagnoser.

Sjukgymnastens erfarenheter gällande laserbehandling

Kliniska upplevelser av lasern är att den minskar postoperativ (efter operation) svullnad, samt svullnad efter skada med ett snabbare läkningsförlopp. Den är effektiv vid skador och inflammationer i muskler och senor samt ger effektiv lindring vid rygg- och muskelvärk.  Laserbehandling påverkar inte mag-tarmsystemet negativt och är helt klart en fördel att använda om man har ett djur med känslig mage, till skillnad från mediciner som tas via munnen. Laserbehandling går utmärkt att använda tillsammans  med annan smärtlindrande medicinering, dock blir effekten kanske inte lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen är att behovet av annan medicinsk smärtlindring kan minska. 

OBS! Medicinering ska alltid minskas/tas i samråd med veterinär! 

Hur verkar djuren uppleva laserbehandling?

När djuret vant sig vid laserproben som hålls emot huden, och djuret märker att det inte gör ont, så brukar de flesta slappna av och blir smärtlindrad redan under själva behandlingstillfället eller inom några timmar efter behandlingen.

En kortvarig ökad värk och trötthet kan uppträda inom 24 h efter behandlingstillfället som en normal bieffekt.  Vilket påvisar att lasern har haft bra verkan d.v.s  läkningsprocesser har satts igång.  För att se hur djuret svarar på behandlingen är första  tillfället lite kortare.

                          Friskvård & Rehabilitering för djur i Uppsala med omnejd hund, katt, häst