Djur i Balans                                                                                 Friskvård & Rehabilitering                                                                  "Där kunskap möter omtanke"                             

Legitimerad Rehabpersonal 

Välkommen till Djur i Balans

Vi arbetar med friskvård & rehabilitering av djur där vi undersöker och rehabiliterar din hund & katt, även smådjur och fåglar på klinik i Uppsala eller i hemmiljö. Vi arbetar även som konsulter på rehab på Enköpings Veterinärklinik. 

Vi är en personlig privat klinik med engagerad och utbildad personal bestående av Legitimerad Godkänd Sjukgymnast, Legitimerad fysioterapeut, Legitimerad Djursjukskötare, Djurvårdare, Etolog, Biolog, Certifierad Hundfysioterapeut, Hundinstruktör samt Rehabasisstent.

Vi som arbetar med rehabilitering är legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter på humansidan i grunden och har vidareutbildat oss inom djurrehabilitering inom veterinärmedicin via universitetsutbildning.  

Vi samarbetar med veterinärkliniker där vi skickar samt erhåller remisser. 
Du kan vända dig till oss med eller utan remiss. 

Vårt mål är att kunna erbjuda dig och ditt djur personlig service och omvårdnad av din bästa vän. 


Vi arbetar med Friskvård & Rehabilitering i Uppsala

Friskvård

Förebyggande friskvård i form av friskvårdskontroller för valp, unghund, senior - där vi går igenom djuret från nos till svans och ger individanpassade övningar efter besöket. 

Löpbandsträning, träning i vattentrask, massage, akupunktur, ledmobilisering, laser, individanpassade övningar för ditt djur, vibrationsträning /avslappning på vibbplatta etcetera. 

Friskvård gäller även hundar med kroniska diagnoser utan akuta besvär som kräver veterinärvård eller rehabilitering - så som artros, spondylos, tidigare ortopediska operationer, tidigare diskbråck. 

Vi håller även kurser exempelvis massage & träningskurser, föredrag till hund och katt utförd av Legitimerad sjukgymnast/Djursjukskötare med mångårig erfarenhet inom veterinärmedicin.

Rehabilitering

Vi tar emot allt ifrån ortopediska skador så som diskbråck, patellaluxationer, korsbandsskador, frakturer, till neurologiska och geriatriska patienter med mera. 

Vi tar emot remiss från veterinär för rehabilitering. 
Be din veterinär mejla en remiss + journalkopior till djuribalans@outlook.com. 

Boka ett nybesök för djur med besvär med eller utan remiss så börjar vi utreda ditt djurs bekymmer samt lägger upp en rehabiliteringsplan för ditt djur.

Inblick i vårt arbete med hundrehab & kattrehab

                                      CORONA
Pga den ökade spridningen av Corona I Uppsala tar vi nu extra hänsyn till hygien och smittorisk då vi följer folkhälsomyndighetens senaste allmäna råd i Uppsala.

  • 1 djurägare per patient
  • Om möjligt tar vi hand om din bästa vän under rehabilitering & andra besök utan dig som djurägare & ber dig vänta i bilen
  • Vi kommer i största mån försöka ha rehabassistent närvarande vid besök för att undvika närkontakt med djurägare
  • vi kommer fråga om du är frisk och be dig tvätta händer innan & efter besök samt avsluta med att sprita händer.

Vi använder munskydd vid nära kontakt

Vi följer hygienkrav samt städar med desinfektionsmaskin med väteperoxid & torrånga för rums och luftvägsinfektion som är godkänd inom hälso-och sjukvården vid epidemiska utbrott. Metoden är säker och väldokumenterad desinfektionseffekt för rengöring vid epidemiska utbrott

TACK FÖR ATT DU TÄNKER PÅ OSS I PERSONALEN & FOLK I DIN OMGIVNING!

Djur i Balans vill skapa en trygg relation mellan människa och djur då vi sörjer för god omsorg och trygghet till de djur vi behandlar. 

Vi arbetar med känsla & respekt för individen för att uppnå bästa resultat.