Akupunktur

Sjukgymnasterna på kliniken ger medicinsk akupunktur som behandling vid smärttillstånd eller för att minska svullnad efter operation på djur & människa. 

Vad är akupunktur?
Akupunktur är en behandlingsform som innebär att man för in en eller flera tunna nålar vanligtvis i kroppens muskler, bindväv eller senor. Sterila engångsnålar används. Nålarna sätts i det smärtande området. Dessutom används s.k. förstärkningspunkter i armar eller ben. Nålarna "pratar" med nervsystemet och stoppar/hämmar smärtans signaler samt ger smärtlindrande endorfiner samt må bra hormonet oxytocin till kroppen. Nålarna sitter kvar i ca 15-30 minuter och behandlingen kan upprepas 2-3 gånger per vecka initialt, sedan kan man ge enstaka behandlingar ex. 1 ggr/v till var 4:e vecka. Effekten av behandlingen kan komma direkt, men oftast först efter flera behandlingar. Oftast sker behandlingen i kombination med annan behandling, t.ex. fysioterapi och smärtstillande läkemedel. 

Behandlingen utförs vanligtvis först i en provbehandlingsserie om fem gånger då sjukgymnast strävar efter att hitta patientens individuella "dos" av akupunktur, hela serien omfattar ca 10 behandlingar.

Exempel på tillstånd där smärta är involverat som behandlas hos djur är kroniska diagnoser så som 

  • Artros
  • Spondylos
  • OCD - Osteochondros
  • Diskbråck - vi behandlar i stort sett alltid diskbråck med akupunktur även efter operation där vi sett god effekt både på smärta men även snabbare återhämtning kliniskt. Även de icke operativa diskbråcken behandlas. 
  • Andra postoperativa tillstånd (efter operation) så som korsbandsskador, frakturer etcetera kan behandlas med akupunktur för att få igång cirkulation och minska smärtan. 

Effekter av akupunkturbehandling

• Inflammationshämmande effekt

• Cirkulationsbefrämjande effekt

• Muskelavslappnande effekt med ökad ledrörlighet som följd

• Endorfinfrisättning - oxytocin frisättning (välbefinnandehormon)

• Smärtblockerande effekt på ryggmärgsnivå s.k. "gate control"

• Immunförsvarshöjande effekt  


Forskning styrker god verkan

Akupunkturens effekt styrks idag genom tusentals studier. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas - jämvikt. Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en tydlig lugnande påverkan.

Akupunktur är framförallt en symtombehandling varför det är viktigt med veterinärundersökning så att behandling av underliggande sjukdom inte försummas. Akupunktur används ofta i kombination med annan behandling, till exempel sjukgymnastik eller vid samtidig medicinsk behandling. 


Katter och akupunktur
Katter acceptera oftast akupunktur mycket bra, och har en god effekt kliniskt. 

Hundar & Akupunktur
Hundar reagerar olika på akupunktur, en del somnar direkt, medans andra vill ha koll under behandlingen för att sedan hemma sova gott. 

Hästar & Akupunktur
Vi upplever att hästar oftast godtar akupunktur och dess effekt mycket bra. 

Smärta, smärtbehandling och akupunktur

Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvården för människor. 

Smärtan definieras enligt den internationella smärtföreningen IASP (International Association for the Study of Pain) som: "En obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan". Med andra ord - alla som säger sig ha ont - har ont!

Smärta är alltså en subjektiv upplevelse som kan finnas med eller utan vävnadsskada. Upplevelsen av smärta är unik för varje människa och kan påverkas av sinnesstämning, personlighet, kön, kultur och erfarenheter. Smärtupplevelsen är således synnerligen komplex. Fysiologiskt är smärta ett livsviktigt varningssystem som informerar om att något inte står rätt till i kroppen.

Bland uttrycken smärta, värk och ont finns skillnader. Smärtan upplevs som skarp och intensiv. Värk finns även i vila och är i regel mer molande. Ont är ett mera allmänt uttryck för smärta/värk och ömhet innebär ökad känslighet för beröring och tryck.

Hos oss på Djur i Balans finns djup kompetens inom smärtbehandling för både människa & djur -  där främst akupunktur används.

Kan vem som helst behandla med akupunktur?

Inom svensk sjukvård får legitimerade yrken med utbildning inom akupunktur utföra behandlingen. Detta betyder att exempelvis läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor får utföra behandlingen om de har utbildning på metoden. Även personer som arbetar utanför den svenska sjukvården kan utföra behandlingen. I dessa fall är det vanligare att använda sig av den traditionella kinesiska varianten. Dessa icke legitimerade personer som utför behandlingen står utanför Socialstyrelsens tillsyn.