Rehabilitering Katt

I takt med att katten blivit mer av en familjemedlem så ökar även den avancerade veterinärmedicinska vården av katter.  Idag opereras fler katter av ortopediska skäl och andra bekymmer mer än tidigare likaså rehabilitering av katt. 

 För att katten ska ha en så god prognos som möjligt efter ortopediska operationer eller andra neurologiska besvär så behövs en väl utformad rehabiliteringsplan. 

Medicinsk Laserbehandling & MyofasciaRelease technique

Manuell terapi med mjukdelsbehandling samt medicinsk laser. Vi använder även el terapi. 

Myofascial release (MFR) är en manuell behandling som vi ser kliniskt reducerar muskuloskeletal smärta samt öka rörligheten i området som behandlas.

 Behandlingsmetoden genomförs genom att lägga ett lätt och långvarigt tryck på den djupa myofascian. MFR används i dagsläget för att behandla muskuloskeleteal smärta och rörelseinskränkning. 

MFR kan ske direkt, genom att behandlaren använder sig av exempelvis händer eller annat föremål för att applicera ett långvarigt, bevarat och lätt tryck på myofascian mellan 120 - 300s, eller indirekt, där man utför en lätt stretch med minimalt motstånd som hålls i det utsträckta läget i ca 120 - 300s för att få muskler att stretchas och stelhet i omkringliggande myofascia att minska (Ajimsha et al., 2015; Barnes, 1997).

Evidensläget kring denna behandling är inte den bästa men då i vissa studier visas signifikanta förbättringar och hög effekt av MFR vad gäller smärta och funktion på humanpatienter anser författarna i studier att användningen av MFR stöds i klinik samt att man ser kliniskt stor förbättring hos patienter. 

Enligt Barnes (1997) och Klingler et al (2014) kan fascia uppträda som ett organ med olika förmågor till att påverka människans dynamik. 

Efter små micro-trauman eller akut skada kan fascian bli stel eller så kan arkens förmågor att glida mot varandra försämras vilket kan leda till försämrad mobilitet, smärta och/eller spänningar på andra delar av kroppen än den drabbade (Barnes, 1997; Klingler, Velders, Hoppe, Pedro & Schleip, 2014). 

Det antas att fascians ark genom MFR återfår sina glidande förmågor och återställer sin mjukhet, vilket tros förbättra rörligheten och lätta trycket på andra närliggande smärtkänsliga strukturer som tex blodkärl och nervändar (Ajimsha et al., 2015; Klinger et al., 2014; Schleip, 2003)

Att vi på kliniken väljer att arbeta med denna metod för fascia/bindäv är pga att det finns i dagsläget adekvata och evidensbaserade teorier till hur sensoriska stimuli leder till smärthämning, likt massage.

Vi vet även att de allra flesta katter som går till oss uppskattar denna behandling otroligt mycket. 

Mjukdelsbehandling & Akupunktur

VATTENTERAPI

Vattenterapi

Ett frågeformulär där ägaren beskriver hur katten beter sig i hemmet förbättrar underlaget för diagnos och behandling. Det visar en avhandling från SLU av Veterinär Sara Stadig, som också visar att äldre katter som har fått sämre humör, i själva verket kan ha kronisk smärta orsakad av artros. 

Där beskrivs även att artros hos katt är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katter, men symtomen är ofta diffusa och katterna är sällan synbart halta. De huvudsakliga symptomen består av gradvisa förändringar i kattens beteende och dagliga liv, vilket lätt kan förväxlas med normalt åldrande.

I studier har man sett att över 80% av alla katter över 10 år har artros.