Hemträningsprogram

KOMPLETTERANDE TRÄNING

Det är mycket viktigt för kroppens förmåga att läka på rätt sätt att hunden/katten belastar benet och använder kroppen på bästa sätt så fort som möjligt efter operation eller skada.

De flesta djurägare får ett hemträningsprogram med sig med övningar som skall göras dagligen. Det räcker alltså inte med rehabiliteringsträning endast här på kliniken. Att hemträningsprogrammet görs är en mycket viktig del för ett lyckat resultat. Hemträningsprogrammet är alltid individuellt utformat. Anpassningar av djurets hemmiljö, promenadrutiner m.m gås igenom för att resultatet skall bli så lyckat så möjligt för din hund/katt.

Det finns många relativt enkla hemträningsövningar man kan göra som komplement till det vi utför på kliniken - här följer några exempel.

Hemma

Låt djuret stå på mjuka kuddar - lyft på ett ben, eventuellt putta lite så djuret måste återta sin balans - high-five övningar - promenera över en stege - slalom mellan koner (eller andra lämpliga föremål) - stretcha (viktigt med korrekt program för detta) - risvärmekudde, gärna på morgonen, hjälper att komma igång med musklerna/mjukar upp.

Vid promenaden

Hellre fler korta promenader än färre längre, gå sakta
- Gå gärna i högt gräs eller t.ex. blåbärsris
- Några minuter över stock & sten
- Öva balans på stockar
- Upp och ner för backar
- Upp och ner för trottoarkanter.

Att tänka på

Se upp för t ex hala golv, isigt underlag, risk för sträckningar - hoppa inte ur bilen eller spring i trappor okontrollerat, alltför intensiva lekar med hundkompisar eller för explosiva rörelser kan skada vävnader som inte har läkt än. Fråga gärna oss om andra lämpliga aktiviteter under rehabiliteringen så att hunden får aktivera hjärnan och må bra mentalt.