Medicinsk Laserbehandling

                                                För både djur & människa

Laserbehandling på bogled
Laserbehandling på bogled

Medicinsk laser är en typ av behandlingsform vi använder oss av på flertal diagnoser samt under rehabilitering då de är en skonsam, effektiv och lugn behandlingsform som i stort sett alla djur & individer uppskattar. Vi använder även laserbehandlingen på människor samt oss själva vid behov. 

Medicinsk Laserbehandling på ömma muskler efter operation i bogled
Medicinsk Laserbehandling på ömma muskler efter operation i bogled

Laserbehandlingen har en läkande effekt på cellnivå och kan med fördel användas vid stela ömma muskler, skador eller efter operation för att minska svullnad, smärta och stelhet.  

Laserbehandling på höftböjare / iliopsoastendinit
Laserbehandling på höftböjare / iliopsoastendinit

Man beskriver att laser kan förkorta läkningstid på skador och därmed kan konvalescenstiden ibland halveras vid användning av laser. Ditt djur eller du själv är med andra ord snabbare igång igen efter mjukdelsskador eller liknande.  


Laserbehandling / Laserterapi - medicinsk laser (LLLT)

Laserbehandling, medicinsk laser, laserterapi, LLLT eller lågeffektlaser är olika namn för att stimulera kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen. Våra celler reagerar på ljus och i dessa sker viktiga processer för läkning vid skada i vävnad. Laserljusets våglängder stimulerar aktiviteten i mitokondrierna i cellerna och då dessa finns i alla våra vävnader stödjer laserbehandlingen således kroppens läkningssystem vid många olika typer av besvär och sjukdomstillstånd.

Fördelar med laserbehandling

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.

Fördelar i korthet:

 • Inflammationsmodulerande
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär
 • Riskfritt
 • Milda, få eller inga biverkningar
 • Det känns inte
 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid

Laserbehandling är en smärtfri behandling

Laserbehandlingen gör inte ont utan ska vara behaglig. Oftast somnar / vilar de flesta djuren vid behandlingen. Under behandlingen frisätts endorfiner och oxytocin i kroppen, vilket ger upphov till smärtlindring och en välbehagkänsla hos djuret som behandlas.

Man beskriver att laser kan förkorta läkningstid på skador och därmed kan konvalescenstiden ibland halveras vid användning av laser. Ditt djur är med andra ord snabbare igång igen efter mjukdelsskador eller liknande. 

 Vad kan behandlas:

 • Sår, även svårläkta sår
 • Svullnad
 • Muskelspänningar
 • Muskelinflammationer
 • Muskelbristningar
 • Ledinflammationer (undantaget septisk artrit)
 • Artros (för att minska smärta/svullnad)
 • Osteochondros (för att minska smärta/svullnad)
 • Senskador
 • Gallor
 • Hudbesvär, t.ex. svamp
 • Furunkulos
 • Hot Spot
 • Eftervård - operationer
 • Vattensvans

Vad kan behandlas med medicinsk laser?

Enkelt uttryckt kan man säga att laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg (Konstantinovic).

Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.


Kontraindikationer:

Kontraindikationer är benämningen på tillstånd där djur och människor inte ska behandlas med laser. Exempel på detta är akut allmän infektion och tumörsjukdomar.

Att tänka på

Vid behandling av medicinsk laser kan djur och människor ibland få mer ont eller "träningsvärk" efter en behandling, men endast under en kort tidsperiod. Detta beror på att läkningsprocessen har tagit ny fart och går snabbt över. Det är ett gott tecken på att behandlingen har fungerat, men om djuret upplever obehag kan man ändra inställningar och köra ett kortare program nästa tillfälle. 

En positiv reaktion är förväntad inom tre behandlingar. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Vissa individer reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt behandlingsmetod.

Vad kan behandlas med medicinsk laser?

Enkelt uttrycket kan man säga att laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem, exempelvis vid diskbråck och spinal stenos i ländrygg (Konstantinovic).

Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.

Villkor för ersättning för djur som rehabiliteras

Försäkringsbolagen har olika villkor angående vilka behandlingsmetoder de ersätter under rehabilitering. Kontakta därför ditt försäkringsbolag innan behandling påbörjas för att få rätt information gällande just laserbehandling för ditt djur.

Kom ihåg att varje djur är unikt! Det är viktigt att behandlingen planeras och följs upp av utbildad personal. 


Hyr medicinsk laser

Vi har tagit fram ett tryggt erbjudande så att du enkelt kan hyra hem våra professionella laser för självbehandling.

Köp medicinsk laser

Du kan köpa hem en professionell medicinsk laser för behandling av dig själv, nära och kära när vi drabbas av olika skador och sjukdomstillstånd under livet. 

Varför fungerar laserbehandling?

Enkelt uttryck så reagerar vi människor olika på olika ljus. Men på samma sätt som vi påverkas av solljuset; vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin, så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen. Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär.

Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Det finns en rad andra mekanismer till att laserbehandling kan leda till smärtlindring, vilket ett flertal studier nu undersöker. T.ex. undersöks olika proteiners/signalsubstanser funktion och reaktion på laserljus (Ann Liebert, Roberta Show).


Exempel på mer specifika besvär där laserbehandling är verksamt på människor:

Huvud/ansikte

 • Käkledssmärta
 • Trigeminusneuralgi

Nacke

 • Långvarig nackvärk och nacksmärta
 • Diskbråck med utstrålningar
 • Whiplash
 • Artros

Ländrygg

 • Långvarig ländryggsmärta
 • Diskbråck
 • Artroser
 • Spinal stenos

AXEL

 • Impingement/bursit
 • Frozen shoulder/artrit
 • Artros
 • Tendinopatier i rotatorkuffen
 • Rotatorkuffskador/partiella rupturer

ARMBÅGE

 • Lateral epikondylalgi - tennisarmbåge
 • Medial epikondylalgi - golfarmbåge
 • Bursit - bicepsbursit, studentarmbåge
 • Artros

Hand

 • Fingerledsartroser
 • Tenosynoviter ex. de Quervain
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Finger och handledsartroser

HÖFT

 • Trokanterit
 • Adduktortendinopati- ljumskbesvär
 • Tendinos
 • Artros

KNÄ

 • Tendinopatier
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Skador på sidoligamenten(MCL/LCL)
 • Artros
 • Meniskbesvär

FOT OCH UNDERBEN

 • Hälsenseproblem- akillestendinopati
 • Plantarfascit/hälsporre/hälkuddesyndrom - Hälsmärta
 • Benhinneinflammation - Medialt tibiasyndrom
 • Muskel- och senbristningar
 • Artros
 • Metatarsalgi/Mellanfotssmärta

Övriga tillstånd där laserbehandling har effekt

 • Reumatisk ledsmärta
 • Lymfödem
 • Akuta skador så som bristningar och stukningar och vissa frakturer
 • Nervsmärta