Hur går besöket till?

Antingen kommer du med ditt djur till mottagningen, eller så kommer vi hem till er. När djuret träffar oss tas en anamnes (sjukdomshistoria) d.v.s hur djurägaren upplever symtom både fysiskt och psykiskt, jag ställer frågor om djurets mående, därefter undersökes djuret i rörelse och i stående från topp till tå där man undersöker neurologi, ledstatus, ledband, muskulatur och allmänt mående. 

Därefter ställs en funktionsdiagnos, en behandlingsplan läggs upp med vanligtvis hemövningar och rehabilitering på mottagningen/hemma vid behov.

För mig som Djursjukgymnast är det oerhört viktigt hur djuret upplever besöket och och ett nybesök är alltid 1 timme för respekt för djuret, så ingen stress behövs. Återbesöken varierar mellan 30-60 minuter beroende på behandling.

Beroende på hur djurägaren har möjlighet tidsmässigt, ekonomiskt etc, kan dj.ägaren välja att göra ett nybesök, få hemövningar och komma på ett eller flera återbesök för kontroll, och sköta rehabiliteringen hemma självständigt med hemövningar. Jag föredrar alltid att djuret kommer på behandling hos mig för att hålla koll på processen i rehabiliteringen. Vid återbesök kontrollerar jag hur träningens framskridit och om ändringar måste göras i behandlingsplanen.

Hur arbetar en Djursjukgymnast?

Jag arbetar självständigt inom mitt yrke men även i team med olika professioner kring patienten i fråga. Jag önskar att djur som kommer till mig gärna har träffat veterinär innan besöket för att få diagnos och eventuell medicinering samt rätt vård från början. Jag har en diskussion med ansvarig veterinär vid behov. Ett djur som kommer via remiss från veterinär kan få rehabilitering ersatt av sitt försäkringsbolag om rehabilitering ingår. 

                             Friskvård & Rehabilitering för djur i Uppsala med omnejd hund, katt, häst