Hur går besöket till?

Antingen kommer du med ditt djur till mottagningen, eller så kommer vi hem till er. När djuret träffar oss tas en anamnes (sjukdomshistoria) d.v.s hur djurägaren upplever symtom både fysiskt och psykiskt, jag ställer frågor om djurets mående, därefter undersökes djuret i rörelse och i stående från topp till tå där man undersöker neurologi, ledstatus, ledband, muskulatur och allmänt mående. 

Därefter ställs en funktionsdiagnos, en behandlingsplan läggs upp med vanligtvis hemövningar och rehabilitering på mottagningen/hemma vid behov. 

För oss på kliniken är det oerhört viktigt hur djuret upplever besöket och och ett nybesök är alltid 50 minuter för respekt för djuret, så ingen stress behövs. Återbesöken varierar mellan 30-50 minuter beroende på behandling.

Hur arbetar en Djursjukgymnast?

Jag arbetar självständigt inom mitt yrke men även i team med olika professioner kring patienten i fråga. Jag önskar att djur som kommer till mig gärna har träffat veterinär innan besöket för att få diagnos och eventuell medicinering samt rätt vård från början. Jag har en diskussion med ansvarig veterinär vid behov. Ett djur som kommer via remiss från veterinär kan få rehabilitering ersatt av sitt försäkringsbolag om rehabilitering ingår.