Behandlingsmetoder

Efter en noggrann undersökning väljs en lämplig behandling med syfte att normalisera kroppens muskuloskeletala funktion.             

Syftet med träning och all behandling är att ditt djur ska återgå till sin normala aktivitetsnivå eller så nära inpå utan följdskador.

Träning
Träning används frekvent och är grunden i Fysioterapeutisk/Sjukgymnastisk behandling.                                          Träningen är alltid individanpassad beroende på diagnos/skada/operation samt vilken rehabiliteringsfas djuret befinner sig i - akut / subakut eller kronisk fas och kan bestå av cirkulationsfrämjande övningar, stabilitetsträning, rörelseträning för leder, skelett,- och muskeluppbyggande styrketräning eller ren fysträning för friska individer som vill nå en högre nivå.

Manuell behandling                                                                                                                                         Kan generellt definieras som alla de procedurer där behandlaren använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt  i och kring leder. Tekniker som används är bl.a. manipulation, mobilisering, traktion och mjukdelsbehandling som djupa tvära friktioner, töjning (stretch), triggerpunktbehandling och massage. Detta för att hålla framförallt muskulaturen och omgivande vävnader elastisk och funktionell. 

Medicinsk Akupunktur
Behandling med hjälp av nålar som penetrerar huden. Väldokumenterad och vetenskaplig effekt. Jag utför enbart västerländsk - medicinsk akupunktur i smärtlindrande eller cirkulationsökande effekt. 

Medicinsk Laser                                                                                                                                                Laser stimulerar läkning och lindrar smärta och inflammation. Icke invasiv behandling.

Vad gör laser?

  • Minskar smärta
  • Minskar inflammation
  • Främjar läkning

En medicinsk laser är behandling med infrarött ljus som används för att minska smärta och inflammation, samt att främja läkning och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt.

Vid belysning av ett område med laser påverkas cellernas funktioner över området positivt då de absorberar de infraröda ljuset och får mer energi. Tänk likt solen ger energi till växter - likaså ger infrarött ljus energi till celler i kroppen.

Vi använder en medicinsk laser klass 3b, som inte bränner djuret och ljuset är ofarligt.

Laser används vid helt fastställda diagnoser.

Sjukgymnastens erfarenheter gällande laserbehandling

Kliniska upplevelser av lasern är att den minskar postoperativ (efter operation) svullnad, samt svullnad efter skada med ett snabbare läkningsförlopp. Den är effektiv vid skador och inflammationer i muskler och senor samt ger effektiv lindring vid rygg- och muskelvärk. Laserbehandling påverkar inte mag-tarmsystemet negativt och är helt klart en fördel att använda om man har ett djur med känslig mage, till skillnad från mediciner som tas via munnen. Laserbehandling går utmärkt att använda tillsammans med annan smärtlindrande medicinering, dock blir effekten kanske inte lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandlingen är att behovet av annan medicinsk smärtlindring kan minska.

OBS! Medicinering ska alltid minskas/tas i samråd med veterinär!

Hur verkar djuren uppleva laserbehandling?

När djuret vant sig vid laserproben som hålls emot huden, och djuret märker att det inte gör ont, så brukar de flesta slappna av och blir smärtlindrad redan under själva behandlingstillfället eller inom några timmar efter behandlingen.

En kortvarig ökad värk och trötthet kan uppträda inom 24 h efter behandlingstillfället som en normal bieffekt. Vilket påvisar att lasern har haft bra verkan d.v.s läkningsprocesser har satts igång. För att se hur djuret svarar på behandlingen är första tillfället lite kortare.

Kinesiotejp                                                                                                                                                     Det huvudsakliga målet med tejpen är att aktivera kroppens egna läkningsprocess, minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering. Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att normalisera kroppsfunktionen. Tejpen kan appliceras så huden får ett lyft vilket även ökar blodgenomströmningen lokalt. Det är viktigt för en terapeut att ha god kunskap om djurets biomekanik för att stimulera "rätt" genom sensorisk input. 

Kyla / Värme                                                                                                                                                                          Används i smärtlindrande syfte, påskyndar läkning och återhämtning lokalt. 

TENS - Transkutan elektrisk stimulering                                                                                                                            Ytlig och djup neurogen smärtlindring. Ger en lokal effekt under behandling.

NMES - Neuromuskulär elektrisk stimulering                                                                                                                  Stimulerar nervceller vilket kan leda till att man förhindrar muskelförtvining samt ger smärtlindring. 

Vibrationsplatta                                                                                                                                                                     Är en maskin som gör som den låter - vibrerar. Vibrationer kan hämma smärta i nervsystemet, kan öka tarmmotoriken vilket är en fördel med djur med förstoppning samt stimulera läkning via ökad belastning på skelett, leder och muskulatur. Öka muskelstyrka, balans, proprioceptionen (kroppsmedvetenhet) och cirkulationen i kroppen. Här ska man som terapeut veta vilka frekvenser som skall användas för respektive mål med behandlingen. Ofta ses en avslappning hos djuret under och efter behandling med vibrationsplatta. 

Vattenterapi/träning                                                                                                                                              Vattenträning i vattentrask.                                                                                                                                              Ökar muskelstyrka, rörlighet och kan erbjuda en så gott som smärtfri träning.