GODKÄND för arbete inom djurens hälso-och sjukvård

11.01.2018

Jag är nu GODKÄND AV JORDBRUKSVERKET som legitimerad sjukgymnast för arbete inom djurens hälso- och sjukvård!!!!

Jag kan nu med stolthet kalla mig godkänd djursjukgymnast. 

NY LAG                                                                                                                                            Från 1 jan 2010 gäller ny lag där sjukgymnaster kan bli godkända djursjukgymnaster efter godkännande från Jordbruksverket. Det innebär att man som legitimerad sjukgymnast är behörig att arbeta inom Djurens hälso- och sjukvård. Så genom att anlita en legitimerad OCH godkänd djursjukgymnast får du en form av kvalitetssäkrad utbildning på den du anlitar till ditt djur

Kopierat från jordbruksverkets hemsida:
"Behörighet för personal från hälso- och sjukvården
Du som är godkänd legitimerad tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast ingår i djurhälsopersonalen och får behandla djur självständigt inom din yrkesroll, oftast i samarbete med veterinär.

Det innebär också att

  • allmänheten vet att du har en specifik kompetens 
  • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • du ska följa regler om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsplikt
  • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.