Smärta hos hund

20.12.2017

Ingen hund ska behöva ha ont, eller ännu värre leva med kronisk värk.

Lita på din magkänsla

Du som djurägare känner din hund allra bäst så lita på din magkänsla om du tror att din hund kan ha värk eller inte mår lika bra som din hund brukar. Det kan vara små saker som du ser på din hund som avviker från det normala beteendet. Kanske är din känsla rätt?

Vad är smärta?

Smärta är en individuell subjektiv upplevelse och problemet eller skadan i sig avgör inte hur ont hunden faktiskt har eller hur hundens upplevelse av smärta är. Det är rent individuellt hur hunden upplever smärtan. Smärtan ska därför ALLTID bedömas individuellt oavsett orsak. En hund kan ha mer ont än en annan trots samma sjukdom/skada och det kan bero på olika faktorer som hundens mentalitet, stress, rädsla, miljö, djurägarens stressnivå, tidigare erfarenheter etc. som kan öka upplevelsen an hundens smärta.

Smärtlindra hunden?

Hunden upplever precis som oss människor smärta då vi båda har ett nervsystem som reagerar på stimuli utifrån och inifrån kroppen vilket då kan ge smärtsignaler. Hundar kan uppleva både skarp och molande smärta precis som oss.

Djur ska inte behöva gå omkring med smärta eller värk överhuvudtaget då de inte har förståelse som oss människor att viss värk kan gå över. Därför är det oerhört viktigt ur ett etiskt perspektiv att smärtlindra hunden.

Förr sa man att man inte skulle ge smärtlindring till hunden då hunden skulle "glömma bort" sin smärta och på detta vis belasta en skadad kroppsdel som den inte borde. Det kan hända att hunden belastar sin skadade kroppsdel för mycket om den inte har ont, och det är något som veterinär och leg fysioterapuet/sjukgymnast ska komma överens med dj.ägaren hur mkt hunden får belasta en skadad kroppsdel, MEN - smärtan i sig påverkar hunden så pass mycket negativt i livskvalite - negativt både fysiskt och psykiskt samt att hunden pga smärta i stort sett alltid ger ett felaktigt belastningsmönster i kroppen , hunden rör sig inte normalt utan försöker avlasta den skadade/smärtsamma kroppsdelen vilket leder till ytterligare sekundära problem som kan leda till mer smärta vilket ger en ond nedåtgående spiral med muskelbortfall.

En del djurägare är rädda för biverkningarna som medicinering kan ge men idag finns flertal preparat på marknaden som hunden oftast kan stå på under längre tid, och tom under hela sin livstid där man årligen kontrollerar hunden med blodprover för att ha koll på medicinerings eventuella bieffekter. Hos Sjukgymnast finns också flertal olika behandlingar som behandlar smärta som akupunktur, laserterapi, vattenträning, massage etc. Så smärtlindra alltid din hund!

Bedöma Smärta hos hund

Inom veterinärmedicin idag så har veterinärer och leg. Fysioterapeuter / sjukgymnaster bred kunskap och kompetens om hundens smärta genom att förebygga och behandla smärta, samt vad smärtan kan innebära för hundens livskvalité.

För att bedöma smärta tar man alltid hjälp av djurägaren som känner sin hund bäst för att notera om det finns några beteendeförändringar hos hunden som inte funnits där tidigare, eller om normala beteenden har ökat eller minskat. Olika smärtformulär kan användas i smärtbedömningen för att djurägaren ska fundera mer över vardagens olika situationer som kan uppstå som hunden kanske reagerar på. Sen görs alltid en grundlig undersökning av hunden hos veterinär för att utesluta medicinska avvikelser, likaså undersöker sjukgymnasten noggrant igenom muskulatur, leder, ligament, bindväv för att se vart smärtan kan ha sitt ursprung, likaså se kompensatoriska mönster i kroppen.

Vanliga tecken på smärta hos hund

• Håglös, slö blick

• Hyperaktiv

• Aggressiv

• Orolig och stressad

• Darrar/skakar

• Flämtar

• Sover mer eller mindre, vaknar på nätterna och vandrar runt. på kroppsdel som tassar

• Svårt att komma till ro

• Reagerar vid beröring

• Ovillig till motion eller rörelser som tidigare varit okej

• Gnyr, piper, gnäller

• Pälsförändring

• Drar sig undan

• Ovillig att hoppa upp i bil/möbler eller tvekar inför hopp, alternativt piper till vid vissa rörelser

• Vill inte gå på hala underlag

• Slickar mycket på tassar / olika kroppsdelar

• Aptitlöshet / mer hungrig

Kraftig akut smärta ger oftast ökad hjärtfrekvens, förstorade pupiller, salivering och ökat andningsmönster samt förändrad kroppshållning.