Spondylos

17.01.2018

Spondylos

Jag träffar många hundar och katter med diagnosen Spondylos där ryggvärk är det vanligaste symtomet. Hunden eller katten har perioder av ökad värk i ryggkotpelaren och närliggande muskulatur. 

Det finns mycket man kan göra inom veterinärmedicin både hos veterinär och hos sjukgymnast där syftet med rehabiliteringen hos sjukgymnast och besöket hos veterinär är att hjälpa, lindra och återfå största möjliga funktion hos djuret igen och ha hög livskvalité

Vad är Spondylos?

Spondylos är en s.k degenerativ förändring i ryggraden som orsakas av att rörligheten mellan två ryggkotor ökar och detta kan vara genetiskt betingat eller bero pga ostabilitet i ryggen.

Med tiden så bildas bryggor - benpålagringar mellan kotorna för att stabilisera det skadade området och till sist blir kotorna stela. Ryggkotorna "växer ihop" och ryggen stelopererar mer eller mindre sig själv. Dessa benpålagringar syns på röntgen. Röntgen kan visa hur utbredda förändringar som finns på kotorna i ryggraden, men ger inget direkt mått på hur snabbt sjukdomen utvecklas eller hur påverkad din hund är av det.

Medans benpålagringarna "växer" kan det göra ont. Det skadade området är inflammerat, vilket ofta påverkar både disken mellan ryggkotorna och musklerna i området. Ibland trycker benpålagringarna på de nerver som finns i området och då kan man även se neurologiska symtom som vinglighet, konstiga rörelsemönster etc. Men spondylos behöver inte göra ont och kan därför utvecklas utan att man ser några symtom alls. När ryggen blivit "stel" har hunden oftast inte längre ont om det inte är så att nerver ligger i kläm eller att hunden/katten fått muskulär obalans i kroppen och då upplever smärta av muskulaturen och felaktig belastning i kroppen. Stelheten och rörelsestörningarna kan leda till att smärta uppkommer i andra delar av kroppen och vanligtvis i närliggande muskulatur.

Symtom på smärta:

- Depression, håglös/slö blick
- Ovilja att hoppa upp i bil/gå i trappor

- Hyperaktivitet
- Orkeslös/inaktivitet
- Stressad blick (förstorad pupill)
- Oro, stress (förändrad mental status)
- Söker uppmärksamhet
- Aggressivitet
- Darrar/skakar
- Flämtar
- Gnyr, gnäller, skäller
- Slickar eller skyddar skadad/smärtande kroppsdel
- Vill inte gå ut
- Vill inte bajsa/kissa
- Vill inte äta
- Sover mer
- Reaktion vid beröring
- Tvättar sig inte

-piper till/gnyr till vid olika positioner i ryggen/hopp eller beröring

Hos katt kan man också förutom ovan exempelvis se tecken som:

- Inga ljud (kurrande el. dyl)
- Gömmer sig/skadad kroppsdel                                                                                                    - Tvättar sig inte lika bra / tvättar sig extremt mycket / slickar bort päls

Behandling

Det är viktigt att ta sitt djur till veterinär i första hand för att få en diagnos ställd så rätt behandling kan ges, och för att utesluta andra veterinärmedicinska diagnoser. För att veta att ett djur har diagnosen Spondylos behöver djuret röntgas över ryggraden, där man kan se dessa bryggor eller början till benpålagring utöver den vanliga veterinärmedicinska undersökningen. 

Veterinärer ger oftast medicinering som kan ges hemmavid som tablett och oftast tuggtablett där tabletten har både antiinflammatorisk och smärtstillande effekt. 

Det finns även väldigt bra veterinärmedicinska foder och fodertillskott som kan ha lindrande effekt på ledrelaterade problem. Det finns bra studier på att Omega 3 kan ge antiinflammatorisk effekt så kosttillskott med  Omega 3 rekommenderas att ge. 

Hundar & katter kan, precis som människor, ibland behöva livslång behandling med antiinflammatorisk medicin, foder och sjukgymnastik för leds-och muskelrelaterade smärtor, men fungera bra i vardagen. Detta är dock ytterst individuellt.

Det finns mycket att göra för ett djur med diagnosen spondylos och vi på Djur i Balans har stor erfarenhet av behandling av diagnosen.

Vad kan en sjukgymnast göra för ditt djur - hund och katt - med diagnosen Spondylos? 

Förutom medicinsk smärtlindring via smärtstillande medicin av veterinär, kan man genom rehabilitering hos sjukgymnast behandla djuret med tex. simning, vattentrask, laser, massage, med mera för att uppnå en god livskvalité hos djuret. Behandlingen hos sjukgymnast är alltid individuellt anpassad och ingen behandling ser likadan ut då alla djur är olika. 

Vid ett första besök hos oss undersöks djuret från topp till tå för att se avvikelser i kroppen, allt från leder, muskulatur, neurologi och kroppskontroll mm. Därefter lägg en behandlingsplan upp tillsammans med djurägaren. Vi lär ut olika hemövningar och tips och råd  som ska underlätta djurets vardag och liv framöver. Ni får olika verktyg för att kunna lära er hantera vardagens olika situationer, samt lära er tyda ert djurs signaler på värk så att man kan förebygga mycket onödigt lidande hos djuret. 

Har din hund eller katt mycket värk så vill vi först ta bort smärtan innan muskeluppbyggande träning startar. Vi börjar med ex. massage, laserbehandlling, bindvävsbehandling och ortopedisk manuell terapi för att minska inflammation och smärta hos djuret. Som djurägare får du hemövningar emellan behandlingar hos oss som du sen kan ha nytta av längre fram och arbeta förebyggande med.

När djuret har minskad värk startar vi upp övningar med cirkulations- och rörlighetsfrämjande övningar för ryggen och kroppen generellt, vi startar upp en muskeluppbyggande träning från grunden så hunden har en bra kroppskontroll. Sedan brukar vi vanligtvis träna med vatten i form av vattentrask eller simning, alternativt hemövningar. 

Hoppas informationen om Spondylos varit till nytta, 

Kontakta oss om du behöver vägledning eller hjälp med rehabilitering av din katt eller hund med Spondylos. 


 
Hund med spondylosbryggor
Hund med spondylosbryggor